140x140

לתרום מזון

אתם מוזמנים לתרום מוצרי מזון יבש באחד ממוקדי האיסוף ברחבי הארץ.

לפרטים נוספים >>

140x140

להצטרף אלינו

הגדלו ראש ועזרו לנו לגייס ציוד וכסף בכדי להציל את חייהם של שכנינו.

לפרטים נוספים >>


להצטרף אלינו.קראו אודותינו ותחליטו האם אתם רוצים להצטרף למטה המבצע.

תנועות הנוער בישראל - הסתדרות הנוער העובד והלומד, תנועת הצופים, מכבי צעיר והשומר הצעיר החליטו להוביל מבצע הומניטרי ארצי במטרה לאסוף חבילות מזון יבש. המבצע ייערך במשותף עם ה-Israeli Flying Aid ומועצת תנועות הנוער. חבילת המזון יאספו לערכות ע"פ הנחיות קבועות אשר מתאימות להזנת חמישה אנשים למשך חודש בתנאי קיצון.
את המשימה יובילו בני-הנוער הישראלים, בסניפי הפעילות ברחבי הארץ.
לשיתופי פעולה והעברת ציוד:
איש קשר מהנוער העובד והלומד : שלי 054-6738785
איש קשר מהצופים : מיכאל 054-2441147

הנוער העובד והלומד
ISRAELI FLYING AID
תנועת דרור ישראל
תנועת הצופים
השומר הצעיר
מכבי צעיר
כנפיים של קרמבו
מת"ן - מועצות תנועות הנוער